In 2018 was Gelderland de meest populaire vakantieprovincie van Nederland. Hier zijn we trots op! Het is zaak dat we deze positie voor langere duur bestendigen, op het gebied van natuur, landschap, erfgoed en toerisme en recreatie. Op de Veluwe kiezen we voor investering in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Onderdeel van de uitvoeringsagenda op de Veluwe is de opzet van het House of Hospitality Veluwe, welke is gericht op toeristische ontwikkeling.

Het House of Hospitality Veluwe is het centrum op de Veluwe dat toeristische ontwikkeling stimuleert en bijdraagt aan de gewenste samenhang op de Veluwe. Het inventariseert de behoeften van regiopartners, verricht zelf bureauonderzoek, legt verbanden naar onderwijsinstellingen en presenteert de uitkomsten aan de partners. Het House of Hospitality heeft drie pijlers: Kennis & inzicht, productontwikkeling & innovatie, en de Veluwe Academy.

Kennis & inzicht
De eerste pijler, kennis & inzicht, brengt informatiebehoefte in beeld, laat onderzoek verrichten en stelt de resultaten hiervan beschikbaar voor regiopartners op de Veluwe. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan beleidsmakers en ondernemers als input voor nieuw beleid of plannen We faciliteren vraag-gestuurde productontwikkeling die inspeelt op de wensen en behoeften van de gast.

Innovatie & productontwikkeling
VisitVeluwe trapt af met de introductie van het Veluws Recreatief Netwerk in de regio. Dit doen we door een roadshow te organiseren waarin we partijen op de Veluwe enthousiasmeren om vraag gestuurde productontwikkeling te realiseren in de regio. Bij ontwikkeling is het vertrekpunt de natuur, het landschap en het erfgoed. Het doel is om de productontwikkeling in samenhang, met focus en in samenwerking met diverse partners te realiseren. Per belevingsgebied zal gekeken worden waar partners kansen zien en wat er nodig is voor de realisatie. Klik hier voor meer informatie en komende bijeenkomsten.

Veluwe Academy
De toenemende groei van de vrijetijdseconomie leidt ertoe dat er steeds meer medewerkers nodig zijn in de sector. De Veluwe Academy heeft als doel medewerkers in de toeristische sector te interesseren, behouden en een leven lang leren te bevorderen. De uitwerking van de Veluwe Academy leidt tot maatwerkprogramma’s rond training en opleiding: hybride leren en werken, een leven lang ontwikkelen en duidelijk te onderscheiden doelgroepen. Deze pijler wordt eerst lokaal opgepakt door het Toeristisch Platform Apeldoorn en partners in Voorst met het opzetten van éénjarig traineeship voor afgestudeerde MBO’ers.

Het House of Hospitality Veluwe zal zijn expertise op het gebied van kennis en marktinzichten inzetten om innovatie aan te jagen waarmee de aantrekkingskracht van de Veluwe verder wordt vergroot. Via de regio coördinatoren en middels de makkelijke toegankelijke online omgeving zullen de kennis en inzichten beschikbaar worden gesteld.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen en het House of Hospitality? Neem contact op met je regiocoördinator.

Meer over Bastiaan Overeem

Als Programma Manager werk ik graag samen met partners die vooruit willen met de Veluwe. Mijn keuzes kenmerken zich door niet de gebaande paden te bewandelen. Ik hou van uitdaging, ondernemerschap en creativiteit. Ik krijg energie van niets iets maken, samen doelen realiseren en samen successen vieren.

Samen zetten we de Veluwe op de kaart.
Deel dit artikel

Campagne “Gelderse streken” zorgt voor meer bekendheid en meer bezoek

14 februari 2019

Marktonderzoekbureau GfK heeft in opdracht van de Gelderse toerismebureaus de effectiviteit van de campagne “Gelderse streken” onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de doelgroep bekend is met de campagne en dat 73% van de doelgroep overweegt om één van de Gelderse streken te bezoeken. Belangrijkste aanbeveling is om te investeren in een groter bereik, zodat de bekendheid van de Gelderse streken verder toeneemt.

artikel lezen

China Lab ontwikkelt digitaal multi channel platform

14 februari 2019

Om beter en sneller in te spelen op de snelle (digitale) reisontwikkelingen in de Chinese markt is VisitVeluwe in 2016, op verzoek van publieke & private stakeholders op de Veluwe, een verkenning gestart op de Aziatische markt. Het doel was om te prioriteren en meer kennis op te bouwen over deze markt. De verkenning is uitgevoerd in samenwerking met NBTC Holland Marketing en in 2017 zijn de plannen verder uitgewerkt om samen te werken binnen een ‘China Lab’.

artikel lezen